Integrační popis pro Inzerenty

Obecný postup

Na naší platformě se střetávají dvě strany, kasina, sázkovky a loterie (Inzerenti) a Affiliate partneři.

Začátek spolupráce pro Inzerenta vypadá z technického hlediska následovně:

 1. Klient nám pošle webové bannery s různou grafikou a různými rozměry.
 2. Každému partnerovi vytvoříme unikátní kampaň, které reprezentuje jeho kasino v systému a tuto kampaň nabídneme k inzerci našim affiliate partnerům v platformě.
 3. V rámci kampaně nastavíme affiliate partnerům podmínky dle smlouvy s Inzerentem včetně životnosti hráče, odměny CPA, progresivní provize apod.
 4. Každý banner získá svůj unikátní link, který bude nositel údajů o kampani a affiliate partnerovi. Příklad linku: https://go.affilmaster.com/scripts/cdvy4d2?a_aid={refid}&a_bid={bannerid}, tento link poté směřuje přímo na partnera. Např na: https://www.casino.com/cs/?a_aid=IDAffiliate&a_bid=IDbanneru&visitorId=VisitorID.
 5. Když hráč klikne na tento banner, tak se přesměruje na vaše kasino a ponese s sebou unikátní hodnotu “visitorId”, která definuje jeho vztah k affiliate partnerovi a kampani v rámci cookies. Jakmile dojde k uložení této hodnoty do cookie, doporučujeme ji odstranit z výsledné URL (pomocí JS, …) ať nedojde k rozkopírování unikátní hondoty při případném sdílení URL adresy hráčem jinému hráči.
 6. Hráč se v kasinu registruje a provede vkladČástku prohraje. (Tyto data musíme získat pomocí S2S volání od vás ze systému).
 7. Odešlete nám výše zmíněná data za aktuálního hráče zvláště na náš endpoint a my je zapíšeme do systému k odpovídajícímu affiliate partnerovi a kampani.

Abychom mohli výše zmíněného dosáhnout musí vaše kasino odesílat určité informace o provedených transakcích a registrovaných hráčích:

 • ID zákazníka (jedinečné ID, které mu váš systém přidělil), která byla sledována v systému po úspěšné registraci (customerID).
 • částku nebo hodnotu sledované transakce (TotalCost).
 • Jedinečné 32 místné “visitorID”, které je nutné ukládat do databáze z cookie při registraci hráče.

Pokud tyto informace máme k dispozici, odesíláme data na náš Postback endpoint. Volání bude vypadat nějak takto:

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost={amount}&ActionCode={actionCode}&ProductID={productID}
&data1={customerID}&OrderID={orderID-123XYZ}&VisitorID={clickID}&Currency={CZK}&CampaignID={campaignID}&data5={MD5hash}

Platforma a support

Jako platformu využíváme službu PostAffiliatePro, která má vlastní Knowledge base. V případě potřeby naleznete obecný postup integrace v odkazech níže, nebo využijte prosím kontaktu přímo na AffilMaster (podpora@affilmaster.cz)

Možností jak systém napojit je více, obecně ale doporučujeme S2S volání na náš endpoint metodou Postback, alternativně pomocí JSON.

V případě nemožnosti použití zmíněných řešení, je možné domluvit videohovor společně s našimi partnerskými developery.

Sledovaná data

Kompletní integrace sleduje několik událostí, které se dějí na vašem kasinu.

 1. Prokliky na web inzerenta (měřeno automaticky pomocí Post Affiliate Pro)
 2. Ověřená registrace
 3. First time deposit (FTD)
 4. Vklad
 5. NGR relace
 6. Objem sázek relace
 7. Bonus
 8. Výběr

Ověřená registrace

Pro sledování oveřené registrace je potřeba uskutečnit volání S2S v situaci, kdy je hráčská registrace úspěšně ověřena v souladu s legislativou ČR.

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost=0&ActionCode=registration&ProductID=registration&Data1={customerID}&OrderID={orderID-123XYZ}&VisitorID={clickID}&CampaignID={campaignID}&Data5={MD5hash}
 • Pro TotalCost – definujeme “0”.
 • Pro ActionCode – definujeme “registration”.
 • Pro ProductID – definujeme “registration”.
 • Pro Data1 – propište ID zákazníka. (Pokud spravujete více kasin, ujistěte se že je tato hodnota unikátní napříč vašimi klienty)
 • Pro OrderID – vygenerujte nebo propište jedinečné ID transakce, které je dostatečně složité, že nedojde k jeho duplicitě.
 • Pro VisitorID – propište 32 místný hash, který jste získali z cookie návštěvníka a máte jej uložený v DB k aktuálnímu hráči.
 • Pro CampaignID – propište ID kampaně, které jste získali od naší podpory, a které je jedinečné pro každé kasino.
 • Pro Data5 – propište zašifrovanou hodnotu v této kombinaci včetně čárek bez uvozovek “TotalCost,OrderID,SecretKey” aktuální transakce pomocí MD5 Hash. Hodnotu “SecretKey” obdržíte od naší podpory na dotázání. (Výslednou hodnotu v Data5 odesílejte pouze v lowercase formátu).

First Time Deposit

Pro sledování FTD je potřeba uskutečnit volání S2S v situaci, kdy potvrzujete první úšpěšný vklad hráče. Tato transakce musí být odeslána pouze pro první úspěšný vklad hráče. Pro všechny následující vklady použijte transakci “Vklad” viz. odstavec níže.

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost={amount}&Currency=CZK&ActionCode=ftd&ProductID=ftd&Data1={customerID}&OrderID={orderID-123XYZ}&VisitorID={clickID}&CampaignID={campaignID}&Data5={MD5hash}
 • Pro TotalCost – propište hodnotu vkladu v CZK. (Zaokrouhlené na dvě desetinná místa)
 • Pro Currency – definujeme “CZK”.
 • Pro ActionCode – definujeme “ftd”.
 • Pro ProductID – definujeme “ftd”.
 • Pro Data1 – propište ID zákazníka. (Pokud spravujete více kasin, ujistěte se že je tato hodnota unikátní napříč vašimi klienty)
 • Pro OrderID – vygenerujte nebo propište jedinečné ID transakce, které je dostatečně složité, že nedojde k jeho duplicitě.
 • Pro VisitorID – propište 32 místný hash, který jste získali z cookie návštěvníka a máte jej uložený v DB k aktuálnímu hráči.
 • Pro CampaignID – propište ID kampaně, které jste získali od naší podpory, a které je jedinečné pro každé kasino.
 • Pro Data5 – propište zašifrovanou hodnotu v této kombinaci včetně čárek bez uvozovek “TotalCost,OrderID,SecretKey” aktuální transakce pomocí MD5 Hash. Hodnotu “SecretKey” obdržíte od naší podpory na dotázání. (Výslednou hodnotu v Data5 odesílejte pouze v lowercase formátu).

Vklad

Pro sledování vkladů hráče je potřeba uskutečnit volání S2S v situaci, kdy potvrzujete druhý a každý následující úšpěšný vklad hráče.

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost={amount}&Currency=CZK&ActionCode=deposit&ProductID=deposit&Data1={customerID}&OrderID={orderID-123XYZ}&VisitorID={clickID}&CampaignID={campaignID}&Data5={MD5hash}
 • Pro TotalCost – propište hodnotu vkladu v CZK. (Zaokrouhlené na dvě desetinná místa)
 • Pro Currency – definujeme “CZK”.
 • Pro ActionCode – definujeme “deposit”.
 • Pro ProductID – definujeme “deposit”.
 • Pro Data1 – propište ID zákazníka. (Pokud spravujete více kasin, ujistěte se že je tato hodnota unikátní napříč vašimi klienty)
 • Pro OrderID – vygenerujte nebo propište jedinečné ID transakce, které je dostatečně složité, že nedojde k jeho duplicitě.
 • Pro VisitorID – propište 32 místný hash, který jste získali z cookie návštěvníka a máte jej uložený v DB k aktuálnímu hráči.
 • Pro CampaignID – propište ID kampaně, které jste získali od naší podpory, a které je jedinečné pro každé kasino.
 • Pro Data5 – propište zašifrovanou hodnotu v této kombinaci včetně čárek bez uvozovek “TotalCost,OrderID,SecretKey” aktuální transakce pomocí MD5 Hash. Hodnotu “SecretKey” obdržíte od naší podpory na dotázání. (Výslednou hodnotu v Data5 odesílejte pouze v lowercase formátu).

Net Gaming Revenue (NGR)

Pro sledování NGR je potřeba uskutečnit volání S2S v situaci, kdy sčítáme aktuální hráčskou relaci. Prohry mají kladnou hodnotu a výhry zápornou hodnotu pro finální součet.

Pokud si nevíte rady s tím jak NGR počítat, pomůžeme vám zde v tomto článku.

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost={amount}&Currency=CZK&ProductID=turnover&Data1={customerID}&OrderID={orderID-123XYZ}&VisitorID={clickID}&CampaignID={campaignID}&Data5={MD5hash}
 • Pro TotalCost – propište výslednou hodnotu v CZK. (Zaokrouhlené na dvě desetinná místa)
 • Pro Currency – definujeme “CZK”.
 • Pro ProductID – definujeme “turnover”.
 • Pro Data1 – propište ID zákazníka. (Pokud spravujete více kasin, ujistěte se že je tato hodnota unikátní napříč vašimi klienty)
 • Pro OrderID – vygenerujte nebo propište jedinečné ID transakce, které je dostatečně složité, že nedojde k jeho duplicitě.
 • Pro VisitorID – propište 32 místný hash, který jste získali z cookie návštěvníka a máte jej uložený v DB k aktuálnímu hráči.
 • Pro CampaignID – propište ID kampaně, které jste získali od naší podpory, a které je jedinečné pro každé kasino.
 • Pro Data5 – propište zašifrovanou hodnotu v této kombinaci včetně čárek bez uvozovek “TotalCost,OrderID,SecretKey” aktuální transakce pomocí MD5 Hash. Hodnotu “SecretKey” obdržíte od naší podpory na dotázání. (Výslednou hodnotu v Data5 odesílejte pouze v lowercase formátu).
 • NGR nemá žádný ActionCode definován!

Objem sázek

Pro sledování Objemu sázek je potřeba uskutečnit volání S2S v situaci, kdy sčítáme aktuální hráčskou relaci. Doporučujeme použít součet všech uskutečněných sázek či otoček hráče za poslední hodinu.

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost={amount}&Currency=CZK&ProductID=bets&Data1={customerID}&OrderID={orderID-123XYZ}&VisitorID={clickID}&CampaignID={campaignID}&Data5={MD5hash}
 • Pro TotalCost – propište výslednou hodnotu součtu sázek a otoček v CZK. (Zaokrouhlené na dvě desetinná místa)
 • Pro Currency – definujeme “CZK”.
 • Pro ActionCode – definujeme “bets”.
 • Pro ProductID – definujeme “bets”.
 • Pro Data1 – propište ID zákazníka. (Pokud spravujete více kasin, ujistěte se že je tato hodnota unikátní napříč vašimi klienty)
 • Pro OrderID – vygenerujte nebo propište jedinečné ID transakce, které je dostatečně složité, že nedojde k jeho duplicitě.
 • Pro VisitorID – propište 32 místný hash, který jste získali z cookie návštěvníka a máte jej uložený v DB k aktuálnímu hráči.
 • Pro CampaignID – propište ID kampaně, které jste získali od naší podpory, a které je jedinečné pro každé kasino.
 • Pro Data5 – propište zašifrovanou hodnotu v této kombinaci včetně čárek bez uvozovek “TotalCost,OrderID,SecretKey” aktuální transakce pomocí MD5 Hash. Hodnotu “SecretKey” obdržíte od naší podpory na dotázání. (Výslednou hodnotu v Data5 odesílejte pouze v lowercase formátu).

Bonus

Pro sledování zisku Bonusu u hráče je potřeba uskutečnit volání S2S v situaci, kdy se uživatelův bonus stane nákladem pro kasino, tedy ve chvíli, kdy projde buď časovou zkouškou nebo splní podmínky na protočení a lze jej tedy z hráčského účtu vybrat mimo kasino na bankovní účet hráče.

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost={amount}&Currency=CZK&ActionCode=bonus&ProductID=bonus&Data1={customerID}&OrderID={orderID-123XYZ}&VisitorID={clickID}&CampaignID={campaignID}&Data5={MD5hash}
 • Pro TotalCost – propište hodnotu bonusu v CZK. (Zaokrouhlené na dvě desetinná místa)
 • Pro Currency – definujeme “CZK”.
 • Pro ActionCode – definujeme “bonus”.
 • Pro ProductID – definujeme “bonus”.
 • Pro Data1 – propište ID zákazníka. (Pokud spravujete více kasin, ujistěte se že je tato hodnota unikátní napříč vašimi klienty)
 • Pro OrderID – vygenerujte nebo propište jedinečné ID transakce, které je dostatečně složité, že nedojde k jeho duplicitě.
 • Pro VisitorID – propište 32 místný hash, který jste získali z cookie návštěvníka a máte jej uložený v DB k aktuálnímu hráči.
 • Pro CampaignID – propište ID kampaně, které jste získali od naší podpory, a které je jedinečné pro každé kasino.
 • Pro Data5 – propište zašifrovanou hodnotu v této kombinaci včetně čárek bez uvozovek “TotalCost,OrderID,SecretKey” aktuální transakce pomocí MD5 Hash. Hodnotu “SecretKey” obdržíte od naší podpory na dotázání. (Výslednou hodnotu v Data5 odesílejte pouze v lowercase formátu).

Výběr

Pro sledování výběrů hráče je potřeba uskutečnit volání S2S v situaci, kdy uživatel nevratně potvrdí výběr financí ze svého hráčského účtu.

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost={amount}&Currency=CZK&ActionCode=withdrawal&ProductID=withdrawal&Data1={customerID}&OrderID={orderID-123XYZ}&VisitorID={clickID}&CampaignID={campaignID}&Data5={MD5hash}
 • Pro TotalCost – propište hodnotu výběru v CZK. (Zaokrouhlené na dvě desetinná místa)
 • Pro Currency – definujeme “CZK”.
 • Pro ActionCode – definujeme “withdrawal”.
 • Pro ProductID – definujeme “withdrawal”.
 • Pro Data1 – propište ID zákazníka. (Pokud spravujete více kasin, ujistěte se že je tato hodnota unikátní napříč vašimi klienty)
 • Pro OrderID – vygenerujte nebo propište jedinečné ID transakce, které je dostatečně složité, že nedojde k jeho duplicitě.
 • Pro VisitorID – propište 32 místný hash, který jste získali z cookie návštěvníka a máte jej uložený v DB k aktuálnímu hráči.
 • Pro CampaignID – propište ID kampaně, které jste získali od naší podpory, a které je jedinečné pro každé kasino.
 • Pro Data5 – propište zašifrovanou hodnotu v této kombinaci včetně čárek bez uvozovek “TotalCost,OrderID,SecretKey” aktuální transakce pomocí MD5 Hash. Hodnotu “SecretKey” obdržíte od naší podpory na dotázání. (Výslednou hodnotu v Data5 odesílejte pouze v lowercase formátu).

Relace

Objem dat je různý v závislosti na typu události. Vkladů a registrací je mnohem méně než záznamů NGR a sázek a zároveň se nesmí shromažďovat do vetšího “balíku”. NGR a objem sázek doporučejeme odeslat ve větším “balíku”.

Jak často tedy doporučujeme posílat jednotlivá data:

 1. Vklad, FTD, Bonus, Výběr – okamžitě
 2. Dočasná registrace, Ověřená registrace – okamžitě
 3. NGR relace, Objem sázek, – součet transakcí za hodinu

Postback příklad

Příklad Postbacku pro Vklad 100.5 Kč:

https://go.affilmaster.com/scripts/sale.php?TotalCost=100.5&Currency=CZK&ActionCode=deposit&ProductID=deposit&Data1=tester%40affilmaster.com&OrderID=Test_23_DE23_UNI_765454&VisitorID=oumSQ9nsZwtS4NjGAoqqenRiC0GviMu3&CampaignID=aa358615&Data5=5dc7ccbbe2dc29fd518433d6459b031f

Metoda JSON

Pro sledování prodeje je třeba použít přímo volání scripts/track.php … více informací a definice parametrů zde:

Transakce “Vklad” by byla odeslána jako “sale” v tomto tvaru:
[{“ac”:”deposit”,”t”:”100″,”o”:”OrderID-123XYZ”,”p”:”deposit”,”d1″:”customerID”,”cr”:”CZK”}]

Po funkci url_encode() bude “sale” vypadat takto:
%5B%7B%22ac%22%3A%22deposit%22%2C%22t%22%3A%22100%22%2C%22o%22%3A%22OrderID-123XYZ%22%2C%22p%22%3A%22deposit%22%2C%22d1%22%3A%22customerID%22%2C%22cr%22%3A%22CZK%22%7D%5D

Výsledná adresa URL tedy bude vypadat takto:

https://go.affilmaster.com/scripts/jdvy4d2.php?visitorId=ouSQ9nsZwtS4oNjGAoqqenRiC0GviMu3&accountId=&url=&referrer=&tracking=1&getParams=&ip=&sale=%5B%7B%22ac%22%3A%22deposit%22%2C%22t%22%3A%22100%22%2C%22o%22%3A%22OrderID-123XYZ%22%2C%22p%22%3A%22deposit%22%2C%22d1%22%3A%22customerID%22%2C%22cr%22%3A%22CZK%22%7D%5D