Manuál propojení třetích stran

Abyste z Affilmasteru vytěžili co nejvíce, můžete někdy narazit na potřebu propojit jej s vlastním affiliate softwarem, jako je například MyAffiliates, Income access, Netrefer a další…

Technický předpoklad

Níže naleznete 2 technické dotazy, které je třeba zodpovědět, aby bylo možné dosáhnout propojení mezi našimi softwary:

  1. Jaké dodatečné parametry URL (obecně nazývané “get parameters”,”subID” nebo “additionalData1”) je možné používat v affiliate odkazech vašeho systému?
    • Ve vašem systému může odkaz vypadat například takto: https://ceskecasino.cz/aff_c?offer_id=123&aff_id=xyz&subID={data1}.
  2. Jaké API proměnné představují hodnoty “TotalCost” a “OrderID” transakce?
    • TotalCost: Hodnota, která představuje nominální objem vkladu, prohry, sázky – například: 500
    • OrderID: Unikátní identifikace proběhlé transakce – například: r4FpG34sfgh

Po zodpovězení těchto dvou otázek bychom vám měli být schopni vygenerovat unikátní POST BACK URL adresy, které lze zadat do vašeho systému a získávat tedy data o kampaních po celou dobu spolupráce mezi Affilmasterem a vaší platformou.

Zde je příklad obecné adresy POST BACK URL: https://go.affilmaster/scripts/sale.php?TotalCost=HodnotaTransakce&OrderID=IdentifikaceTransakce&Currency=CZK&data1=subID

Na tuto adresu váš systém provede server 2 server callback v případě, že zaznamená proběhlou transakci ve vašem systému – například vklad, prohru nebo registraci. Data o transakci se tímto propíšou do našeho systému.

Tyto adresy je potřeba nastavit se supportem vašeho affiliate systému pro každý affiliate účet Affilmaster. Doporučujeme do kopie přidat náš integrační team podpora@affilmaster.com

Příklady POST BACK URL pro systém MyAffiliates dle typu transakce

Vklad, Prohra

https://go.affilmaster/scripts/sale.php?TotalCost=AMOUNT&OrderID=TRANSACTION_ID&Currency=CZK&data1=s2s.req_id

Registrace

https://go.affilmaster/scripts/sale.php?OrderID=TRANSACTION_ID&data1=s2s.req_id

Příklady POST BACK URL pro systém Income Access dle typu transakce

Prohra

https://go.affilmaster/scripts/sale.php?TotalCost=0&OrderID=[UniquePlayerID]&ProductID=[ActionType]&data1=[Acid]

Registrace

https://go.affilmaster/scripts/sale.php?TotalCost=[rvne]&OrderID=[IATransActionID]&ProductID=[ActionType]&Currency=CZK&data1=[Acid]